Pomáham advokátom napredovať.

Riešenia prispôsobené veľkosti a špecializácii kancelárie.

Ideálni klienti

Získajte klientov z oblastí, na ktoré sa chcete zameriavať. Predvídateľným a pravidelným spôsobom.

Koncipienti

Prezentujte sa pred absolventmi tak, aby ste prilákali tých najšikovnejších.

Úspora času

Zdvojnásobte výstupy za polovicu času.

Limity fungovania kancelárií

Rast každej kancelária je brzdený v jednom z týchto bodov.

Veľa klientov = veľa práce, nedostatok času a potreba zefektívniť procesy a delegovať na koncipientov.

Nedostatok klientov = potreba podporiť referencie a získať klientov v oblasti špecializácie.
Viem vám pomôcť v oboch prípadoch.

Prečo ja?

Návratnosť investície

Mojim cieľom je, aby vám investícia do spolupráce so mnou vyniesla 10x.

Právnik právnikom

Vyštudoval som právo a rozumiem vašej situácii.

Transparentná odmena

Paušálna vopred dohodnutá odmena bez prekvapení.

Porozprávajme sa o tom, ako vám viem pomôcť.